Aparaty rentgenowskie

Aparaty rentgenowskie podłogowe, podłogowo sufitowe, stomatologiczne

  • Systemy analogowe

  • Systemy DR - cyfrowe

  • Systemy CR - radiografia pośrednia

  • Aparaty stomatologiczne